1. Introducere       

          Prezența conduită cu caracter general definește condițiile de utilizare a site-ului www.neurohope.ro, denumită în continuare Site-ul, de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezența notă, va rugăm să vă setați prin intermediul widget-ului de cookie-uri informațiile pe care le stocați pe acest website.

2. Neangajarea răspunderii

          Conținutul informațiilor se referă la descrierea într -un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor. Societatea nu va acorda nici o garanție referitoare la:                                                                                                                                        
a) evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;                                        

b) neafectarea in sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.                                

Astfel S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului.

3. Marca si dreptul de autor

          Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de către S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. Nici unul din prezentele materiale afișate de  acest site nu pot fi reproduse parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. ori de titularul acestui drept.                                                 

Toate drepturile sunt rezervate S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. Este strict interzisa folosirea acestui site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a continutului sau a securitatii acestuia ori pentru discreditarea sau hartuirea societatii sau a parternerilor sai.   

S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. va aplica absolut toate măsurile de securitate tehnica si organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora detine controlul impotriva oricărei situatii de manipulare accidentală sau intentionată, pierdere, distrugere sau impotriva accesului unei persoane neautorizate.

4. Obiectivul continutului site-ului

          Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actuale si exacte. SSocietatea nu garanteaza insa, ca prezentele pagini nu contin erori, si asigura vizitatorii ca depune toate diligentele pentru realizare unei informari corecte si remedierea eventualelor erori.

5. Confidentialitate

          Protectia informatiilor in cursul prelucrarii datelor dumneavoastra personale este o preocupare majora a S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. De aceea, toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile in statul in care este intretinut acest site, respectiv Romania.                                          Ne angajăm să nu dezvăluim nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, excepție făcând doar situațiile legale. Protecția informațiilor in cursul prelucrarii datelor dumneavoastra personale este o preocupare majora a societății, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile in statul in care este intretinut acest site, respectiv Romania. S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele dumneavoastra pe acest site, exceptand situatiile legale.

6. Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

          Cand vizitati site-ul www.neurohope.ro, serverul de web inregistreaza automat cookie-uri privind date ale furnizorului dumneavoastra de servicii de internet. Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei programari.                                                          

Natura informatiilor solicitate se refera in special la date personale (nume, adresa, numere de telefon, data nașterii, adresa de e-mail), modul in care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile S.C. TEAM4BRAIN S.R.L.

7. Utilizarea si dezvaluirea datelor personale si specificarea scopului

Datele dumneavoastra vor fi tratate in conformitate cu legislatia actuala privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si vor fi utilizate de catre S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. in urmatoarele scopuri:                                           

-in scopul prelucrarii solicitarii dumneavoastra, societatea se obliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catre dumneavoastra prin intermediul site-ului si sa nu le dezvaluie catre terte parti.

8. Securitatea datelor

          Acest site adopta toate masurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Datele trimise prin formularele de contact vor fi criptate și protejate. Toate informațiile despre utilizatori, nu doar cele sensibile menționate mai sus, nu vor fi obiectul niciunei alte activități, în afara celor menționate mai sus.

9. Informatii pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

          -să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de contact atunci când este cazul;                                                 

-să mențineți și înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:                                      

-să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;                                                          

-să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridical, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;                                                                                       

-să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente. În caz de nerespectare a acestor condiții, societatea se va disocia de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

10. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

          Orice persoană care vizitează site-ul www.neurohope.ro si care ii oferă date sau informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site isi manifestă acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:           

•prelucrarea acestor date si informatii personale de catre S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. in vederea efectuarii de studii de piată;                                                             

•transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct, numai in masura in care persoana in cauza si-a exprimat acordul cu privire la primirea unor asemenea informatii, prin bifarea in mod corespunzator a casutei indicate;          

•solutionarea de catre societate a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea pagina “Contact” din site);                                                          

•alte activităti intreprinse de societate si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului. Societatea va păstra confidentialitatea acestor informatii.

11. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

          Tuturor persoanelor care transmit catre site-ul www.neurohope.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu GDPR, urmand a fi informati prin anuntul facut public de catre S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. prin acest sistem asupra drepturilor lor:

•dreptul de a va adresa justitiei                                                                                    

•dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care vă privesc si de a solicita stergerea datelor personale ale solicitantului*.

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

12. Modificări ale politicii de confidentialitate

          Pentru modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs, S.C. TEAM4BRAIN S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, după o anunțare prealabilă a utilizatorilor.