Donatii

Donati pentru Asociatia NEUROHOPE

Educația este cheia pentru ca o societate să poată avea acces la cele mai bune servicii. Astfel NEUROHOPE îți propune excelența în neurochirurgie și neuroștiințe , oferind tinerilor medici cursuri, burse de studii, conferințe cu personalități mondiale din domeniu și alte resurse care au potențialul de a le crește nivelul educațional. Neurohope crede că munca susținută, însoțită de accesul la informații și educație de înaltă clasă, reprezintă cheia succesului profesional, acesta din urmă reflectându-se într-o populație mai sanatoasă fizic și mental. Resursa umană este bogația cea mai de preț pe care o societate o poate deține. Puteți ajuta la îndeplinirea obiectivelor NEUROHOPE, folosind una din modalitățile de mai jos:

Donatii
Donatii

Donati pentru Asociatia NEUROHOPE

Pentru realizarea donațiilor online este necesar un card bancar Visa, MasterCard sau Maestro. Sistemul de procesare a plăților online cu cardul este simplu de folosit și sigur. Veți fi redirecționat către pagina securizată de plată, unde veți introduce datele de pe card. Acestea nu sunt stocate pe serverele de procesare a plății, ci sunt trimise direct către banca procesatoare.

DIRECȚIONAȚI 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Prin completarea și depunerea Formularului 200 sau 230, aveți posibilitatea de a direcționa impozitul pe venit unei organizații non-profit. Pentru veniturile provenind din salarii se completează Formularul 230, iar pentru veniturile obținute din activități independente Formularul 200.

Descărcați  Cererea 230  completată cu datele Asociației NEUROHOPE, dacă ați realizat venituri din salarii și asimilate salariilor.

Descărcați Declarația 200 completată cu datele Asociației NEUROHOPE, dacă ați realizat venituri din alte surse: profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, chirii etc.

Legea vă permite depunerea formularului prin mai multe metode:
– Direct la registratura organului fiscal
– Prin Poșta Română, cu scrisoare recomandată, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu*
– Prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii (informații suplimentare  AICI, declarația 230 –AICI, respectiv declarația 200 –AICI)
– La Administrația Finanțelor Publice corespunzătoare sursei de venit (de ex. adresa companiei / instituției angajatoare).

Consultați adresele Administrațiilor Finanțelor Publice  AICI

Potrivit legii este acceptată și adresa unde locuiește efectiv deponentul, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

Adresele oficiilor poștale se găsesc  AICI.

TRANSFER BANCAR

Datele pentru completarea ordinului de plată sunt următoarele:
Beneficiar: Asociatia NEUROHOPE
Cod IBAN: RO94INGB0000999907889005
Bancă: ING Office Dorobanți (ING Sucursala Dorobanți)

Donatii

REDIRECȚIONAȚI 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT DATORAT DE CĂTRE FIRMA DUMNEAVOASTRĂ STATULUI ROMAN

Baza legală: Codul fiscal 2008-2009 – Titlul II Impozitul pe profit Cap.II Calculul profitului impozabil, Art.21 Cheltuieli:

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
– este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
– nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Exemplu de calcul

Cifra de Afaceri (total venituri) = 100.000 lei
Cheltuieli = 80.000 lei
__________________________________________
Profit impozitabil = 20.000 lei

Impozitul aferent acestui profit (16%) = 3.200 lei

Se poate redirecționa din impozit suma cea mai mică dintre:
3‰ din CA = 300 lei
20% din impozit = 3.200 lei
deci, in acest caz, se poate deduce din impozit o sponsorizarea de pana la 300 lei.

În contabilitatea firmei, sponsorizarea va apărea astfel:

CA (total venituri) = 100.000 lei
Cheltuieli (incl. sponsorizarea) = 80.300 lei
___________________________________________
Profit impozitabil = 19.700 + 300 (sponsorizarea) = 20.000 lei

Impozitul aferent acestui profit (16%) = 3.200 lei
Din acest impozit se scad cei 300 lei, acordați prin sponsorizare ți se virează la stat 2.900 lei.

Sponsorizarea este o cheltuială nedeductibilă, nu i se aplică impozit de 16%.

Sponsorizarea este deductibilă din impozit, dacă se incadrează în limitele impuse de Codul Fiscal (3‰ din Cifra de Afaceri și 20% din impozit).

Redirecționarea unei cote parte din impozitul pe profit prin sponsorizare nu afectează profitul net al companiei.

Reflectarea în contabilitatea companiei a cheltuielilor cu sponsorizarea se face astfel:

a. dacă sponsorizarea este facută prin acordarea de numerar:
6582< Donații acordate >= 5311< Casă >
b. dacă sponsorizarea este facută prin virament bancar:
6582< Donații acordate >= 5121< Disponibilități bancare în lei >

Legal, direcționarea unui procent de 20% din Impozitul pe Profit datorat de către Firma dumneavoastră, se face prin semnarea unui contract de sponsorizare, care ulterior se înregistrează în contabilitatea Firmei dumneavoastră. Descărcați  Contractul de sponsorizare  completat cu datele Asociației NEUROHOPE.

Vă ajutăm pas cu pas pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale. Tot ce aveți de făcut este să ne dati de veste că doriți să ne sprijiniți astfel.

Pentru a ne contacta:
E-mail: contact@neurohope.ro
Telefon: 0215698958
Adresa: Bulevardul Ferdinand I, nr. 86, Etaj 5, Sector 2, București , de luni pâna vineri, între orele 8:00-18:00

Vă mulțumim!